• p1000441

    Priznajem

    Nisam mogla odoljeti a da ne izgovorim njegovo ime među zidovima mog doma. Bila sam, kao i sve zaljubljene žene, nesposobna čuvati tajnu.